Skip to main content

Maak kennis met onze diensten

De kernactiviteiten van Nolten Infraconsulting bestaat voornamelijk uit het opstellen van kostprijscalculaties op basis van RAW of STABU bestekken van: Bouwkuipen en grondwerken, verhardingswerken, rioleringswerken en civiele betonconstructies (bruggen, kades en gemalen)

01. Calculatie

Als uitvoerend aannemer komt het u ongetwijfeld bekend voor. U wordt benaderd om een offerte uit te brengen of heeft een uitnodiging voor een aanbesteding ontvangen maar het ontbreekt u op dat moment aan calculatie capaciteit.

Wij kunnen deze fase voor u volledig uit handen nemen:

 • Analyse contractstukken
 • Uittrekken hoeveelheden
 • Offerte aanvragen bij leveranciers en onderaannemers
 • Uitwerken van varianten
 • Opstellen kostprijscalculatie

02. Voorbereiding

Gefeliciteerd! U heeft de beste aanbieding gedaan en een project wordt u gegund. Opdrachtgever verlangt een snelle project start maar het ontbreekt u op dat moment aan capaciteit voor het oppakken van de werkvoorbereiding.

Wij kunnen u in deze fase ondersteunen in:

 • Onderzoeken van optimalisaties
 • Opstellen van planningen
 • Opstellen van V&G-plan uitvoeringsfase
 • Opstellen van kwaliteitsplannen
 • Opstellen van werkplannen
 • Offerte vergelijk en inkopen van leveranciers en onderaannemers

03. Uitvoering

U heeft een project in uitvoering en er ontstaat een conflict met de opdrachtgever, wij kunnen u hierin adviseren op basis van onze UAV en RAW kennis. Of beschikt niet over de juiste software voor het opstellen van de benodigde documenten of tekeningen?

Wij kunnen u in deze fase ondersteunen in:

 • Contract- , projectmanagement
 • Opstellen van weekrapporten en termijnstaten
 • Opstellen opleverdossier / as-built tekeningen